-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว

รหัสโรงเรียน : 201240

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – วังยายทอง เทพารักษ์ นครราชสีมา 30210

โทรศัพท์ : 0

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว

-- advertisement --