-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคูเมือง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคูเมือง

รหัสโรงเรียน : 200058

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – โนนไทย – คง เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา 30290

โทรศัพท์ : 044430282

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคูเมือง

-- advertisement --