-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านงิ้ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านงิ้ว

รหัสโรงเรียน : 200060

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 30290

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านงิ้ว

-- advertisement --