-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์)

รหัสโรงเรียน : 200051

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : หมู่1 – ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา 30290

โทรศัพท์ : 0817601562

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์)

-- advertisement --