-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบึงปรือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบึงปรือ

รหัสโรงเรียน : 201246

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 9 – บึงปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา 30210

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบึงปรือ

-- advertisement --