-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์

รหัสโรงเรียน : 201236

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา 30210

โทรศัพท์ : 044-430231

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์

-- advertisement --