-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 200341

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 146 – ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

โทรศัพท์ : 044082196

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี

-- advertisement --