-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ

รหัสโรงเรียน : 201243

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 100 – สำนักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา 30210

โทรศัพท์ : 044-227161

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ

-- advertisement --