โลโก้โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ

รหัสโรงเรียน : 200318

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

โทรศัพท์ : 084-6071445

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ