-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองดุม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองดุม

รหัสโรงเรียน : 200435

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 199 – มะค่า โนนไทย นครราชสีมา 30220

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองดุม

-- advertisement --