โลโก้โรงเรียนบ้านหินเพิง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหินเพิง

รหัสโรงเรียน : 200393

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

โทรศัพท์ : 044082199

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหินเพิง