-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม

รหัสโรงเรียน : 201249

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – บึงปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา 30210

โทรศัพท์ : 044430260

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม

-- advertisement --