-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเมืองตะโก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเมืองตะโก

รหัสโรงเรียน : 200315

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านเมืองตะโก – หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

โทรศัพท์ : 044430332

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเมืองตะโก

-- advertisement --