-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเสมา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเสมา

รหัสโรงเรียน : 200068

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – – เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา 30290

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเสมา

-- advertisement --