-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง

รหัสโรงเรียน : 200072

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 00 – เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา 30290

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง

-- advertisement --