-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว

รหัสโรงเรียน : 201270

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ทัพรั้ง พระทองคำ นครราชสีมา 30220

โทรศัพท์ : 044082435

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนงิ้ว

-- advertisement --