-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนตาล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนตาล

รหัสโรงเรียน : 200035

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 0 – บึงอ้อ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280

โทรศัพท์ : 0

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนตาล

-- advertisement --