-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนพุทรา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนพุทรา

รหัสโรงเรียน : 200432

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโนนพุทรา – ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา 30220

โทรศัพท์ : 0

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนพุทรา

-- advertisement --