-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ

รหัสโรงเรียน : 200061

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 2 – หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 30290

โทรศัพท์ : 044430287

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ

-- advertisement --