-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 200030

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – โป่งแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี

-- advertisement --