โลโก้โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม

รหัสโรงเรียน : 200462

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 30220

โทรศัพท์ : 044972104

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม