-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีชลสินธุ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีชลสินธุ์

รหัสโรงเรียน : 200429

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – กำปัง โนนไทย นครราชสีมา 30220

โทรศัพท์ : 044082221

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีชลสินธุ์

-- advertisement --