-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

รหัสโรงเรียน : 200043

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 528 แจ้งพัฒนา ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 30290

โทรศัพท์ : 044385049

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

-- advertisement --