-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเทพคงคา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเทพคงคา

รหัสโรงเรียน : 200463

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 30220

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเทพคงคา

-- advertisement --