-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนทอง

รหัสโรงเรียน : 201234

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : เลขที่ 90 บ้านเทพประทานพร – หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา 30210

โทรศัพท์ : 044-082205

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนทอง

-- advertisement --