-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม

รหัสโรงเรียน : 200598

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 121 – บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม นครราชสีมา 30350

โทรศัพท์ : 044-387-142

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม

-- advertisement --