-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ

รหัสโรงเรียน : 200017

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านหนองปรือ – บึงสำโรง แก้งสนามนาง นครราชสีมา 30440

โทรศัพท์ : 044-339043

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ

-- advertisement --