-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคึมมะอุ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคึมมะอุ

รหัสโรงเรียน : 201332

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองหว้า บัวลาย นครราชสีมา 30120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคึมมะอุ

-- advertisement --