-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน

รหัสโรงเรียน : 200600

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 4 – โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม นครราชสีมา 30350

โทรศัพท์ : 044430363

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนตะหนิน

-- advertisement --