โลโก้โรงเรียนบ้านดอนทะแยง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนทะแยง

รหัสโรงเรียน : 200098

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านดอนทะแยง – บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา 30260

โทรศัพท์ : 044430065

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนทะแยง