-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดอนเปล้า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนเปล้า

รหัสโรงเรียน : 200592

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 46 – บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม นครราชสีมา 30350

โทรศัพท์ : 044082314

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนเปล้า

-- advertisement --