-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดอนไผ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนไผ่

รหัสโรงเรียน : 200001

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – สีสุก แก้งสนามนาง นครราชสีมา 30440

โทรศัพท์ : 0957612492

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนไผ่

-- advertisement --