-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน

รหัสโรงเรียน : 200019

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : หมู่ 5 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา – บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา 30440

โทรศัพท์ : 0853080752

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน

-- advertisement --