-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต

รหัสโรงเรียน : 200580

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหญ้าคา – ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120

โทรศัพท์ : 0852047535

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต

-- advertisement --