-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี

รหัสโรงเรียน : 200022

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองขามนาดี บัวใหญ่-ชัยภูมิ แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา 30440

โทรศัพท์ : 044430466

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี

-- advertisement --