-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)

รหัสโรงเรียน : 200009

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองโน – บึงสำโรง แก้งสนามนาง นครราชสีมา 30440

โทรศัพท์ : 044430651

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)

-- advertisement --