-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองหว้า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองหว้า

รหัสโรงเรียน : 200079

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านโนนแดง – คูขาด คง นครราชสีมา 30260

โทรศัพท์ : 0909235612

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองหว้า

-- advertisement --