-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยทราย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยทราย

รหัสโรงเรียน : 200125

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองมะนาว คง นครราชสีมา 30260

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยทราย

-- advertisement --