-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยม่วง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยม่วง

รหัสโรงเรียน : 201329

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านห้วยม่วง – โนนจาน บัวลาย นครราชสีมา 30120

โทรศัพท์ : 0821598504

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยม่วง

-- advertisement --