-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยโจด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยโจด

รหัสโรงเรียน : 200571

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยโจด

-- advertisement --