-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย

รหัสโรงเรียน : 201335

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เมืองพะไล บัวลาย นครราชสีมา 30120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย

-- advertisement --