-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเสมา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเสมา

รหัสโรงเรียน : 200540

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – เสมาใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเสมา

-- advertisement --