-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี)

รหัสโรงเรียน : 201349

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 6 บ้้านเสว ต. โนนประดู่ อ. สีดา จ. นครราชสีมา – โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา 30430

โทรศัพท์ : 044430146

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี)

-- advertisement --