-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง

รหัสโรงเรียน : 200011

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 0 – โนนสำราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา 30440

โทรศัพท์ : 044430470

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง

-- advertisement --