-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 200599

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม นครราชสีมา 30350

โทรศัพท์ : 044430044

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี

-- advertisement --