-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ

รหัสโรงเรียน : 200081

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโคกตะพาบ – ตาจั่น คง นครราชสีมา 30260

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกตะพาบ

-- advertisement --