-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนดู่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนดู่

รหัสโรงเรียน : 201324

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – โนนจาน บัวลาย นครราชสีมา 30210

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนดู่

-- advertisement --