-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนสูง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนสูง

รหัสโรงเรียน : 200003

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโนนสูง – สีสุก แก้งสนามนาง นครราชสีมา 30440

โทรศัพท์ : 044082016

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนสูง

-- advertisement --