-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโสกสนวน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโสกสนวน

รหัสโรงเรียน : 200006

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านโสกสนวน – สีสุก แก้งสนามนาง นครราชสีมา 30440

โทรศัพท์ : 044-430279

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโสกสนวน

-- advertisement --