-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวังโพน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวังโพน

รหัสโรงเรียน : 201323

เขตการศึกษา : สพป.นครราชสีมา เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 8 – บัวลาย บัวลาย นครราชสีมา 30120

โทรศัพท์ : 098-316-8125

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวังโพน

-- advertisement --